HANDTHERAPIE & ERGOTHERAPIE
Welkom
Contact / Locaties
Diensten
Links
Handtherapie
Ergotherapie op maat
Educatie
Arbeid
Expertise
Vergoedingen
Daar waar nodig...
Ergotherapie op maat

   
Wij behandelen mensen die door ziekte, trauma, ontwikkelingsstoornis of overbelasting, problemen ondervinden bij de dagelijkse activiteiten. Op basis van de mogelijkheden en eigen inbreng van de cliënt, mantelzorger of een collega zorgverlener stellen wij een programma op om alledaagse activiteiten opnieuw aan te leren of op een aangepaste manier te verrichten.
Het kan gaan om fysieke, cognitieve en psychische beperkingen van de uitvoering en organisatie van zelfverzorging, huishouden, werk, vrijetijdsbesteding.
Het zorgproces kan deels bij de cliënt thuis plaatsvinden of op één van de praktijklocaties.

INDICATIE;
Hulpvraag kan zich richten op vervaardigen van spalken voor de bovenste extremiteit.

Hulpvraag kan zich richten op advies- realiseren hulpmiddelen; braces-ADLmiddelen-voorzieningen- werkplek.

Hulpvraag kan zich richten op trainen van bepaalde (deel)vaardigheden; verbeteren van coördinatie, manipulatie, kracht, evenwicht.

Hulpvraag kan zicht richten op instructie-advies mbt leefstijl-ergonomie.

Hulpvraag kan zich richten op instructie-advies mantelzorgers-verzorgers.

Hulpvraag kan zijn leren omgaan met/of trainen van voorzieningen en/of omgaan met practische veranderingen.

Hulpvraag kan zijn leerplan te maken voor training bij cognitieve-psychische beperkingen in persoon en/of zijn leefomgeving.
 
 
 

    
 

 WelkomContact / LocatiesDienstenLinks